Category Archives: Basketball (Basketball)

For kvinner følte han seg som en psykolog. Nå vender Pětivlas tilbake til Brno

“Og jeg må si, det var vanskeligere enn menn. Trenere misunne “, sier 46 år gamle Pětivlas. “Treneren må jobbe mye som en psykolog som spillerne jobber mye individuelt,” legger eksperten, som halvparten av forrige sesong han tilbrakte med kvinner